Privacybeleid

afdrukken

Inleiding

(versie 01/10/2022)

Scarlet is een handelsmerk van Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951, RPR Brussel.

Proximus vindt jouw privacy erg belangrijk en treft alle passende maatregelen om die zo goed mogelijk te respecteren. Hier kan je lezen hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken, meer bepaald wanneer je een product/dienst bestelt, wanneer je onze website bezoekt, wanneer je gebruikmaakt van onze diensten (zoals vaste en/of mobiele telefonie, internet, en andere audiovisuele diensten), in het kader van de promotie van onze producten/diensten enz. Dit beleid is bedoeld voor alle betrokkenen van wie de persoonsgegevens door Proximus worden verwerkt, ongeacht de wijze waarop ze worden verzameld: rechtstreeks bij de betrokkene of via een andere bron.

Hoe lees je ons beleid?

Definities – Basisbegrippen

Verwerkingsverantwoordelijke voor jouw gegevens

Data Protection Officer

Overdracht van jouw gegevens en categorieën van ontvangers

Principes in verband met de verwerking van jouw gegevens

Verwerking van jouw gegevens

Telecommunicatiegeheim

Gebruik van anonieme gegevens voor rapportagedoeleinden

Jouw rechten

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

De ‘bel-me-niet-meer’-lijst

Wijzigingen in ons privacybeleid en beleid op het vlak van gegevensbescherming