Wettelijke en contractuele informatie

Algemene voorwaarden

Producten en diensten

Wijziging van de algemene en specifieke voorwaarden per 01/06/23

Easy Switch

Op 2 oktober 2023 wordt er een nieuw compensatiesysteem ingevoerd. In overeenstemming met het regelgevingskader heeft de Klant recht op het volgende van de nieuwe operator:

  • een vergoeding van 30 EUR (automatisch) als de technicus zich niet aanbiedt binnen het afgesproken tijdslot;
  • een vergoeding van 10 EUR per dag (automatisch) als de verandering van operator heeft geleid tot een dienstonderbreking van meer dan één werkdag op het Proximus-netwerk.

De Klant heeft op zijn uitdrukkelijk verzoek ook recht op een vergoeding van 6 EUR per dag in geval van laattijdige activering van de diensten.
De bedoelde vergoedingen zijn niet verschuldigd indien de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de compensatie te wijten is aan de Klant.
De Algemene voorwaarden van Scarlet zullen aangepast worden.

Proximus websites en MyScarlet

Prijslijst en tarieven

Huidige tarieven

Zoals aangekondigd op uw factuur, wordt de prijs van bepaalde producten gewijzigd vanaf 01/01/2024 als gevolg van een tariefverhoging.

Privacybeleid

Privacy is belangrijk, voor u... én voor ons. Daarom respecteren wij uw persoonlijke levenssfeer.

Het Proximus privacy beleid wil op een transparante manier informatie geven aan de betrokkenen omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens, zoals voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Proximus wenst via dit privacybeleid verdere uitleg te geven over de persoonsgegevens die we over u verzamelen, over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens als u onze diensten en apps gebruikt en/of onze verschillende websites bezoekt, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en met wie deze persoonsgegevens worden gedeeld. Tegelijkertijd kan u hierin lezen hoe u controle kan uitoefenen over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons.

We raden u daarom aan dit privacybeleid aandachtig door te nemen. U zal snel ontdekken dat u hierin nuttige en interessante informatie kan terugvinden. Om de leesbaarheid van dit beleid te vergemakkelijken, kiezen we ervoor om de verschillende onderwerpen in hoofdstukken op te delen, die gemakkelijk raadpleegbaar zijn via het keuzemenu.

Privacybeleid

Voor de bestaande Klanten (vóór 12 juli 2023), voor zover zij niet geïnformeerd werden dat ze overgedragen werden op de IT-infrastructuur van Proximus, is dit Privacy beleid van toepassing. Je vindt een samenvatting van de verschillen tussen beide hier.

Dienst na verkoop

Hebt u vragen over uw online bestelling of een product? Aarzel niet om contact op te nemen met onze klantendienst! Ons team zal uw vragen telefonisch beantwoorden van maandag tot vrijdag van 9 tot 20 uur en zaterdag van 9 tot 18 uur.

Hebt u een klacht? bel ons op 02 275 27 27 of contacteer ons.

U kan u tevens wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie via e-mail: klachten@ombudsmantelecom.be of via brief: Koning Albert II-laan 8 bus 3 te 1000 Brussel, tel. 02 223 09 09. Of u kan terecht bij het Online Dispute Resolution Platform.

Sommige PDF-bestanden zijn niet voor iedereen toegankelijk. Mocht dit bij u het geval zijn, nodigen we u uit om contact met ons op te nemen.