Voorwaarden met betrekking tot de MyScarlet-applicatie

Afdrukken

(versie 01/10/2022)

Intellectuele eigendom

Handelsmerken, auteursrechten, patenten, intellectuele of andere eigendomsrechten die op de MyScarlet-applicatie van toepassing zijn, blijven het eigendom van Proximus. Deze applicatie betreft zowel een auteursrechtelijk beschermde creatie als een databank waarop Proximus auteursrechten en productierechten heeft. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, publieke bekendmaking, verhuur of elk ander gebruik, wijziging van het geheel of van een gedeelte van deze applicatie, in welke vorm of op welke manier dan ook - elektronisch, mechanisch of anders - zijn ten strengste verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Proximus. Elke inbreuk op deze rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging. Namen, logo's en andere tekens die in deze applicatie worden gebruikt, waaronder het logo en de naam van Proximus, zijn wettelijk beschermde handelsmerken of commerciële benamingen. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van Proximus.

Verantwoordelijkheid voor inhoud

Proximus biedt geen enkele garantie betreffende de veiligheid van de MyScarlet- applicatie, en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig virus of enige vorm van fraude die opgelopen wordt via de computer. De bezoeker van MyScarlet dient zich bewust te zijn van de gevaren van het gebruik van het internet. Proximus besteedt de grootst mogelijke zorg aan de creatie en het updaten van MyScarlet. Toch kan niet worden uitgesloten dat bepaalde informatie niet met de werkelijkheid overeenstemt. En bezoeker wordt vriendelijk verzocht in dat geval begrip te tonen. Proximus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het gebruik van de MyScarlet-applicatie. Indien links naar andere websites/applicaties worden geopend, kan Proximus in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van die andere websites/applicaties.

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Proximus begrijpt dat privacy belangrijk is en verschaft informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de applicatie “MyScarlet”. Proximus gebruikt uitsluitend de onderstaande categorieën van gegevens:

  • Het gsm-nummer: om een gebruiker van de applicatie te kunnen identificeren en te beletten dat andere personen toegang krijgen tot de gegevens van de gebruiker in MyScarlet.
  • De telefoon: uitsluitend om toe te laten om via MyScarlet naar onze klantendienst te bellen.
  • Het e-mailadres: dient enkel om toegang te verlenen tot onze klantendienst via MyScarlet.
  • De identificatie van het gsm-toestel: om "pushberichten" te versturen met betrekking tot MyScarlet.
  • JDe data/wifi-verbinding: is noodzakelijk voor de werking van MyScarlet.

Gegevens met betrekking tot het gebruik van MyScarlet worden door Proximus gebruikt om de applicatie te verbeteren en beter tegemoet te komen aan de behoeften van de gebruikers. Deze worden ook gebruikt om de gebruikers te informeren over wijzigingen of nieuwe functies van de MyScarlet-applicatie. De gegevens die verwerkt en verzameld worden tijdens he gebruik van de MyScarlet- applicatie, worden bewaard door Proximus nv (Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel) en worden niet meegedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

De gebruiker beschikt over het recht van toegang en verbetering met betrekking tot zijn gegevens.