Verklaring betreffende het verkeersbeheer

Overeenkomstig de beslissing van het BIPT van 3 april 2008 ter toepassing van artikel 113 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, deelt Scarlet de volgende indicatoren mede.
De Scarlet resultaten zijn vanaf S2 2022 opgenomen in de resultaten van Proximus. Klik hier om naar de pagina te gaan.

Opmerkingen / verduidelijkingen

Internetdienst Scarlet Internet

Naleving van de aangekondigde (en eventueel met de abonnee afgesproken) datum voor de levering van de dienst
Verhouding tussen het aantal nagekomen aangekondigde termijnen en het totale aantal aangekondigde termijnen, vermenigvuldigd met 100. Er wordt geen rekening gehouden met de gevallen waarin de aangekondigde datum niet kon worden nagekomen wegens niet-naleving van een overeenkomst door de abonnee of het niet verlenen van toegang tot de apparatuur van de abonnee op het afgesproken tijdstip.

Storingspercentage
Verhouding tussen het aantal geldige foutmeldingen door geabonneerden aan de aanbieder en het totale aantal toegangslijnen tijdens de observatieperiode, vermenigvuldigd met 100.

Termijn voor de opheffing van een storing (gemiddelde termijn)
De gemiddelde termijn tussen de geldige storingsmelding door de geabonneerde bij de aanbieder en het ogenblik waarop de dienst is hersteld en opnieuw normaal werkt. De gevallen waarbij de herstelling afhangt van een afspraak tussen de aanbieder en de abonnee worden niet in rekening gebracht. Ook de gevallen die toegang tot apparatuur van de abonnee hebben vereist en waarvoor de abonnee geen toegang heeft verleend op het geplande ogenblik, worden uitgesloten.

Openbare vaste telefoniedienst

Naleving van de aangekondigde (en eventueel met de abonnee afgesproken) datum voor de levering van de dienst
Verhouding tussen het aantal nagekomen aangekondigde termijnen en het totale aantal aangekondigde termijnen, vermenigvuldigd met 100. Er wordt geen rekening gehouden met de gevallen waarin de aangekondigde datum niet kon worden nagekomen wegens niet-naleving van een overeenkomst door de abonnee of het niet verlenen van toegang tot de apparatuur van de abonnee op het afgesproken tijdstip.

Storingspercentage
Verhouding tussen het aantal geldige foutmeldingen door geabonneerden aan de aanbieder en het totale aantal toegangslijnen tijdens de observatieperiode, vermenigvuldigd met 100

Termijn voor de opheffing van een storing (gemiddelde termijn)
De gemiddelde termijn tussen de geldige storingsmelding door de geabonneerde bij de aanbieder en het ogenblik waarop de dienst is hersteld en opnieuw normaal werkt. De gevallen waarbij de herstelling afhangt van een afspraak tussen de aanbieder en de abonnee worden niet in rekening gebracht. Ook de gevallen die toegang tot apparatuur van de abonnee hebben vereist en waarvoor de abonnee geen toegang heeft verleend op het geplande ogenblik, worden uitgesloten.

Mobiele telefonie- en mobiele internetdienst

Blocking Rate @ Busy Hour (blokkeringskans van de oproepen op het piekuur)

Dropped Call Rate @ Day (verbrekingskans van de oproepen per dag)