Wettelijke vermeldingen en voorwaarden

Startpagina Wettelijke vermeldingen en voorwaarden

Algemeen

Klacht indienen in verband met spam

Er zijn momenteel verschillende instanties gemachtigd om klachten over spam te behandelen.

Via de link onderaan vind je de lijst van organisaties waarbij je terecht kan.
www.safeonweb.be/nl/nuttige-links

Een klacht indienen is een sterke actie waarover je best goed nadenkt. Alvorens klacht in te dienen, overloop je best enkele punten:

  1. Controleer of je in het verleden geen toelating hebt gegeven aan de verzender van de boodschap.
  2. Controleer of de boodschap niet onder de door de wet voorziene uitzonderingen valt.
  3. Indien de e-mail een link bevat om uit te schrijven en je de verzender als betrouwbaar beschouwt, maak dan gebruik van deze mogelijkheid en dien slechts klacht in als deze actie zonder gevolg blijft.
  4. Indien de e-mail afkomstig is van het e-mailadres van een kennis, verwittig deze dan.

Bedrijfsgegevens

Proximus nv van publiek recht

Maatschappelijke zetel: Proximus nv van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel
Contactformulier: www.scarlet.be/nl/contact/
Telefoon: +32 2 275 27 27
BTW BE 0202.239.951, RPR Brussel
Bankrekening nr 001-3660220-01
IBAN: BE43 0013 6602 2001
BIC: GEBABEBB
Maatschappelijk kapitaal: 1 miljard EUR
Oprichtingsdatum en rechtsvorm: de omvorming van Belgacom in nv van publiek recht is uitgevoerd bij KB van 16/12/94, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22/12/94 en in werking getreden op de zelfde dag. De omvorming van Belgacom nv van publiek recht naar Proximus nv van publiek recht is uitgevoerd bij KB van 7/5/2015, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18/5/2015 en in werking getreden op 22/6/2015.
De regelgever: Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Scarlet Trio

Wettelijke vermeldingen

Het pakket met onbeperkt nationaal in de daluren bellen kost €42 per maand. Het inbegrepen up- en downloadvolume is onbeperkt. De downloadsnelheid hangt af van de afstand tussen het aansluitingspunt en de telefooncentrale, van uw computerinstallatie en van uw binnenbekabeling. Onbeperkt gratis bellen vanaf 16u. tot 8u. en in de weekends in België van vaste lijn naar vaste lijn, Telenetnummers inbegrepen (met uitzondering van speciale nummers, 0900, 070,...). De Scarlet Trio- dienst kan alleen voor particuliere doeleinden worden gebruikt. Proximus behoudt zich bijgevolg het recht voor de dienst voortijdig en met onmiddellijke ingang te schorsen ingeval van oneigenlijk of professioneel gebruik van de dienst. U blijft steeds bereikbaar. Noodnummers blijven steeds beschikbaar. Er is geen beperking op het aantal belminuten. De kost voor de aankoop van eventueel extra randapparatuur die je bij onze installateur rechtstreeks hebt besteld, is niet inbegrepen. Deze wordt op je eerste -rekening of –factuur mee in rekening gebracht.

Scarlet Trio (INT+TV+MOB)

Wettelijke vermeldingen

Prijs van de formule is € 50 per maand.
De maximale downloadsnelheid is afhankelijk van de afstand van de verbinding tot de centrale, de installatie van je computer en de bekabeling.
De dienst Scarlet Trio (INT+TV+MOB) kan alleen voor privédoeleinden gebruikt worden. Proximus behoudt zich het recht voor om de dienst voortijdig en met onmiddellijke ingang op te schorten in geval van oneigenlijk of professioneel gebruik ervan.
Jij blijft bereikbaar en noodnummers blijven bereikbaar. Er staat geen limiet op het aantal belminuten.
Eventuele kosten voor extra apparatuur die rechtstreeks bij de installateur wordt besteld, zijn niet inbegrepen. Ze zullen worden toegevoegd aan je eerste factuur.
De minuten, sms'jes en MB's (data) die in je abonnement zijn inbegrepen, evenals de buitenbundel-tarieven (€ 0,16 per minuut, € 0,07 per verzonden sms en € 0,05 per overgedragen MB), zijn geldig op elk moment van de dag, naar alle nationale vaste en mobiele netwerken, evenals voor roaming-oproepen Binnen de Zone Europa naar vaste en mobiele nummers, met uitzondering van speciale nummers (090x, 070, Spelletjes, ...) De vermelde prijzen zijn inclusief btw. Gesprekken die in het abonnement zijn inbegrepen, worden vanaf de eerste seconde per seconde in rekening gebracht. Buitenbundel-gesprekken worden na de eerste minuut per seconde gefactureerd. Mobiel internetgebruik wordt aangerekend per KB in België en bij roaming. Ongebruikte minuten, sms’en en MB worden niet overgedragen naar de volgende maand.

Scarlet Internet

Wettelijke vermeldingen

De maximum downloadsnelheid hangt af van de afstand tussen het aansluitingspunt en de telefooncentrale, van uw computerinstallatie en van uw binnenbekabeling.

Scarlet postpaid

Wettelijke vermeldingen

Scarlet postpaid is een abonnement van onbepaalde duur dat op elk moment kan worden opgezegd. Het is mogelijk om maandelijks van abonnement te veranderen. De in je abonnement inbegrepen minuten, sms'en en MB's gelden, net als de buitenbundeltarieven (0,16 EUR per minuut, 0,07 EUR per verzonden sms en 0,05 EUR per MB) op elk moment van de dag, naar alle vaste en mobiele nationale netwerken, alsook voor communicaties Binnen de Zone Europa naar vaste en mobiele nummers (naar België en de Europese Unie, uitgezonderd voor speciale nummers (090x, 070, spelletjes, ...). De vermelde tarieven zijn inclusief btw. De oproepen die in het abonnement zijn begrepen, worden per seconde, vanaf de eerste seconde gedebiteerd. De oproepen buiten abonnement worden gefactureerd per seconde, vanaf de eerste minuut. Het gebruik van mobiel internet wordt gefactureerd per KB in België en in roaming. De niet-verbruikte minuten, sms'en en MB's worden niet overgedragen naar de volgende maand. Je kan tot vijf scarlet postpaid-abonnementen cumuleren op hetzelfde klantnummer.

Opties extra mobiel internet

Met de opties 'Extra Mobiel Internet' kan je doorlopend surfvolume aan je abonnement toevoegen voor een vast bedrag per maand. Het toegevoegde volume kan op elk ogenblik van de dag in België en in de Europese Unie worden verbruikt, echter enkel voor normaal privé gebruik zoals hieronder gedefinieerd. Je kan maximaal 1 optie per volume en per postpaid scarlet-abonnement cumuleren. Indien een of meer opties actief zijn, zal je mobiel internetverbruik eerst gedebiteerd worden van je opties. Zodra het volume van je opties opgebruikt zijn, zal verbruik gedebiteerd worden van het basisvolume dat in je abonnement is begrepen. Zodra je abonnement is opgebruikt, zal elke MB worden gefactureerd aan 0,05 EUR. Het niet-verbruikte volume wordt niet overgedragen naar de volgende maand. De opties 'Extra Mobiel Internet XGB' is enkel beschikbaar voor klanten met een Red- Cherry- of Hot-abonnement. Als je deze optie tegelijkertijd met de bestelling van een nieuw abonnement aanvraagt, dan zal die ingaan wanneer het abonnement geactiveerd wordt. Als je al scarlet postpaid-klant bent, kan je deze optie toevoegen in mijn.scarlet.be; ze zal dan worden geactiveerd binnen de twee uur volgend op je verzoek. Als je tijdens de facturatieperiode een optie activeert, zal je het volledige mobiel internetvolume ontvangen en zal je volledig bedrag per geactiveerde optie worden aangerekend, en dit ongeacht het aantal resterende dagen vóór het einde van je facturatieperiode. Deze opties kan je altijd deactiveren via mijn.scarlet.be. Ze zullen dan vanaf je volgende factuur worden gedeactiveerd. Als je je scarlet postpaid-abonnement opzegt, zullen deze opties steeds voor het volledige bedrag aangerekend worden, ongeacht de datum van opzegging of het reeds verbruikte volume.

Normale gebruiksvoorwaarden in het kader van roaming Binnen de Zone Europa

Het gebruik van je abonnement en je 'Extra Mobiel Internet XGB' in roaming Binnen de Zone Europa is voorbehouden voor een normaal verbruik. Wordt niet als normaal verbruik beschouwd een afwijkend of abnormale verbruik zoals bepaald in de specifieke voorwaarden met betrekking tot de Scarlet Mobile dienst (art. 7.10).Ook van toepassing op de opties “Extra Mobiel Internet”.

Zone Europa: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief: Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Sint-Bartholomeus en Sint-Maarten), Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief: Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief: Canarische Eilanden), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief: Gibraltar), Zweden.

Voorwaarden over het normaal gebruik in het kader van een aanbod onbeperkt ("onbeperkt bellen naar Scarlet Mobile" of "onbeperkt bellen en sms’en" of "onbeperkt sms’en")

Om je optimale gebruiksvoorwaarden te garanderen, is het onbeperkt aanbod uitsluitend voorbehouden voor normaal en persoonlijk gebruik. Dit normale gebruik laat je toe om echt intensief te bellen. Slechts in geval van fraude (bijvoorbeeld bij commercieel gebruik, als callcenter, simbox of het terbeschikkingstellen aan derden), oneerlijk gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met wat we mogen verwachten van een scarlet klant (bijvoorbeeld het gebruik van een gsm als babyfoon) zal dit niet kunnen worden gerespecteerd.

Je gebruik zal bijvoorbeeld worden beschouwd als frauduleus in de volgende gevallen:

  • Je belt geregeld meer dan vijf (5) uur per dag en/of vijfendertig (35) uur per week of tienduizend (10000) minuten per maand.
  • Je belt geregeld meer dan drie (3) uur ononderbroken of door middel van gesprekken die onmiddellijk worden hernomen na het onderbreken ervan;
  • Je stuurt geregeld meer dan 350 sms’en per dag en/of meer dan 10000 sms’en per maand;
  • Je stuurt significant meer sms’en dan je ontvangt.

In al deze gevallen behoudt Proximus nv zich het recht voor om de dienstverlening te beperken of op te schorten of om je contract eenzijdig op te zeggen.