Deze FAQ-pagina is voor klanten die zich vóór 12/07/2023 bij Scarlet hebben geabonneerd. Als je klant bent geworden op of na 12/07/2023, raadpleeg dan deze FAQ.

Hoe activeer ik signaal 2de oproep voor Scarlet Mobile?

Signaal 2de oproep biedt de mogelijkheid van een signaal (bieptoon) te horen wanneer een tweede oproep binnenkomt terwijl je aan de lijn bent met een andere correspondent.

Je hebt dan volgende opties:

  • De eerste oproep beëindigen.
  • De eerste oproep in wacht plaatsen en de tweede nemen, of omgekeerd.
  • De tweede oproep naar de voicemail doorschakelen.
  • De tweede inkomende oproep negeren en gewoon verdergaan met de eerste.

Standaard is deze optie geactiveerd. Wanneer je in het buitenland verblijft, kan de werking van deze dienst niet altijd gegarandeerd worden.

  • Activeren: toets *43# in en druk op de verzend-toets (groen telefoontje).
  • Deactiveren: toets #43# in en druk op de verzend-toets (groen telefoontje).
  • Status van signaal 2de oproep: toets *#43# in en druk op de verzend-toets (groen telefoontje).

Wanneer deze optie is ingeschakeld, kan je volgende commando's gebruiken:

  • Om de eerste oproep te beëindigen en de tweede aan te nemen, druk je op '1', gevolgd door de verzend-toets (groen telefoontje).
  • Om de eerste oproep in wacht te plaatsen en de tweede aan te nemen, druk je op '2', gevolgd door de verzend-toets (groen telefoontje).
  • Om de oproep te negeren, druk je op '0', gevolgd door de verzend-toets (groen telefoontje). In dit geval wordt de oproep doorgeschakeld via de oproepdoorschakeling bij geen antwoord (standaard naar de voicemail).

Deze optie is meestal ook gewoon beschikbaar in het instellingsmenu van de meeste gsm toestellen. Consulteer de handleiding, de verkoper of de fabrikant van je gsm toestel voor meer informatie.