Deze FAQ-pagina is voor klanten die zich vóór 12/07/2023 bij Scarlet hebben geabonneerd. Als je klant bent geworden op of na 12/07/2023, raadpleeg dan deze FAQ.

Hoe activeer ik de oproepdoorschakeling?

Met oproepdoorschakeling is het mogelijk om je vaste nummer door te schakelen naar een ander vaste of mobiele nummer of zelfs naar je voicemail (indien deze geactiveerd werd via mijn.scarlet). Oproepdoorschakeling is standaard actief. Het volstaat om de juiste codes in te geven op je telefoontoestel.

Opgelet: Voor iedere doorgeschakelde oproep betaal je het tarief van een oproep naar een dergelijk nummer (vb. vast, mobiel of internationaal nummer). Je kan de codes enkel activeren vanaf je eigen vaste lijn.

 • Doorschakeling van alle inkomende oproepen:
  Activeren: Toets *21*telefoonnummer# in op je telefoontoestel.
  Deactiveren: Toets je #21# in op je telefoontoestel.
 • Doorschakeling bij bezet/in gesprek:
  Activeren: Toets *67*telefoonnummer# in op je telefoontoestel.
  Deactiveren: Toets je #67# in op je telefoontoestel.
 • Doorschakeling bij geen antwoord of verlengde beltoon:
  Activeren: Toets *61*telefoonnummer# in op je telefoontoestel.
  Deactiveren: Toets je #61# in op je telefoontoestel.
 • Doorschakeling bij onbeschikbaarheid:
  Activeren: Toets *62*telefoonnummer# in op je telefoontoestel.
  Deactiveren: Toets je #62# in op je telefoontoestel.

Het telefoonnummer vervang je steeds door het nummer waar je naar wenst door te schakelen, vb. *21*012345678#
Om door te schakelen naar je voicemail geef je als telefoonnummer 1991 op, vb. *21*1991#

De doorschakeling bij onbeschikbaarheid is een preventieve maatregel die je kan instellen in geval dat je een storing ondervindt of indien je later problemen moest ondervinden met de configuratie van je Scarlet Box. Je kan deze doorschakeling enkel activeren wanneer je geen storing ondervindt.