Laatste bijgewerkt : 11/03/2019

Oplossingen voor gebruikers met een beperking of handicap

Scarlet levert haar standaard producten aan iedereen die erom vraagt, zo ook aan gebruikers met een beperking of handicap.

Mits gebruik te maken van gepaste hulpmiddelen in functie van de handicap (aangepaste GSM, aangepaste computer,..), kunnen onze producten ook door deze doelgroep gebruikt worden. Specifieke hulpmiddelen of toestellen voor personen met beperkingen of een handicap worden niet aangeboden of geleverd door Scarlet. Deze dienen aangeschaft bij gespecialiseerde leveranciers en/of organisaties. Die leveranciers staan ook in voor een correcte installatie en werking van het door hen geleverde product.

Applicaties bestemd voor gebruik door personen met een handicap worden niet aangeboden, omdat Scarlet geen apparatuur aanbiedt.

Tariefplannen voor doven en slechthorenden

Mobiel:

Er zijn geen specifieke tariefplannen.
Onze standaard producten worden aangeboden.

Productnaam :Red of Hot.

Afhankelijk hoeveel je belt, surft of Sms’jes stuurt, kies je een van deze twee producten.

Vaste telefonie

Er zijn geen specifieke tariefplannen.
Onze standaard producten worden aangeboden.

productnaam = Trio

In een pack met internet en TV voor 40 euro per maand.

productnaam = internet & telefonie

In een pack met alleen internet voor 39 euro per maand.

Vaste telefonie omvat:

Gratis bellen naar vaste nummers in daluren

Opties:

forfait voor bellen naar vast in piekuren (24/24h) 5 euro per maand
forfait voor bellen naar mobiel (24/24h) 10 euro per maand
forfait voor bellen naar internationaal(daluren) 5 euro per maand

Tariefplannen voor blinden en slechtzienden

Mobiel:

Er zijn geen specifieke tariefplannen.
Onze standaard producten worden aangeboden.

Productnaam :Red of Hot.

Afhankelijk hoeveel je belt, surft of Sms’jes stuurt, kies je een van deze twee producten.

Vaste telefonie

Er zijn geen specifieke tariefplannen.
Onze standaard producten worden aangeboden.

productnaam = Trio

In een pack met internet en TV voor 40 euro per maand.

productnaam = internet & telefonie

In een pack met alleen internet voor 39 euro per maand.

Vaste telefonie omvat:

Gratis bellen naar vaste nummers in daluren

Opties:

forfait voor bellen naar vast in piekuren (24/24h) 5 euro per maand
forfait voor bellen naar mobiel (24/24h) 10 euro per maand
forfait voor bellen naar internationaal(daluren) 5 euro per maand

Sociaal tarief

Zie ook de website van het BIPT.

Wie?

Mensen van 65 jaar en ouder

De begunstigden mag:
alleen wonen
samenwonen met 1 of meer personen van meer dan 60 jaar
samenwonen met 1 of meer kinderen
samenwonen met 1 of meer van zijn kinderen of kleinkinderen met een beperking (minstens 66%) zonder leeftijdsbeperking
samenwonen met 1 of meer van zijn kleinkinderen die hun vader en moeder verloren hebben of hem zijn toevertrouwd door een gerechtelijke uitspraak, in een rusthuis wonen of in een andere vorm van gemeenschappelijk leven.

De begunstigden moet:
65 jaar geworden zijn, een Scarlet-abonnement op zijn naam hebben en uitsluitend voor zijn gebruik. maximum € 19.105,58 bruto per jaar verdienen voor 1 persoon, eventueel te vermeerderen met een bruto jaarbedrag van € 3.536,95 per inwonende. De inkomsten van de kinderen van meer dan 18 jaar worden eveneens in aanmerking genomen. Een schoolattest zal moeten worden voorgelegd als de betrokkenen nog studeren.

Voor leefloners

Voor personen die officieel als leefloner erkend zijn en dus een bestaansminimum krijgen

Voor personen met een handicap

De begunstigden mag:
alleen wonen
samenwonen met maximum 2 personen die geen familie zijn.
samenwonen met bloed- of aanverwanten van de 1ste graad (echtgenoot, echtgenote, vader, moeder, schoonouders, kinderen, schoonkinderen) of 2de graad (broers, zussen, halfbroers, halfzussen, grootouders, kleinkinderen)
in een rusthuis wonen of in een andere vorm van gemeenschappelijk leven.

De begunstigden moet:
een Scarlet-abonnement op zijn naam hebben en uitsluitend voor zijn gebruik maximum € 19.105,58 bruto per jaar verdienen voor 1 persoon, eventueel te vermeerderen met een brutojaarbedrag van € 3.536,95 per inwonende. De inkomsten van de kinderen van meer dan 18 jaar worden eveneens in aanmerking genomen. Een schoolattest zal moeten worden voorgelegd als de betrokkenen nog studeren.

Voor sommige gehoorgestoorden en mensen die een laryngectomie hebben ondergaan.

De begunstigden moet:
een gehoorverlies hebben opgelopen van minstens 70 dB voor zijn beste oor volgens de classificatie van het Internationaal Bureau voor Audiofonologie (BIAP) of een laryngectomie hebben ondergaan.

Ouders of grootouders kunnen van het sociaal tarief genieten als hun inwonend kind of kleinkind voldoet aan een van de bovengenoemde voorwaarden voor personen met deze beperking.

Voor personen officieel erkend als persoon die blind is geworden tijdens de oorlog.

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden?

Om te kunnen genieten van het sociaal tarief moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

Je komt in aanmerking voor sociaal tarief.
Je bent al Scarlet-abonnee of je wilt dit worden.
Je (of de persoon waarmee je samenwoont) geniet nog niet van een sociaal tarief bij een andere vaste of gsm-operator.
Er kan maar één begunstigde per gezin zijn.
Er kan maar één korting op het abonnement en één korting op de gesprekskosten per klant zijn.
Internet of vaste telefonie: het abonnement moet op jouw naam staan.

Hoeveel bedraagt het sociaal tarief?

Categorieën van begunstigden

Enige korting bij de installatie

Maandelijkse kortingen

Aansluiting op de vaste telefoon

Abonnement

Gesprekken (vast, mobiel, gebundelde aanbieding bij de operator van het abonnement)

Totaal van de kortingen (max. per maand)

65-plussers, personen met handicap, gehoorgestoorden, personen die laryngectomie hebben ondergaan, militaire blinden

50% van de normale prijs

Vast, mobiel, internet of gebundelde aanbieding 40% (max. € 8,4)

€ 3,1*

€ 11,5

Ontvanger van een leefloon

 

Internet:
40% (max. € 8,4)

€ 3,1

€ 11, 5 (indien internet)

of € 3,1

Belangrijk!
Je moet ons op de hoogte brengen van elke wijziging in de toekenningsvoorwaarden als ze daardoor niet meer van toepassing zijn. De optie sociaal tarief moet schriftelijk opgezegd worden.

Hoe kun je het sociaal tarief aanvragen?

Voor leefloners

Via het OCMW

Voor de andere

Contacteer - Scarlet : zie Contact info hieronder

Hoe verloopt de procedure?

Wij registreren je aanvraag en sturen die door ter goedkeuring naar het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie).
Het sociaal tarief start in de maand die volgt op de activering van de optie.
Je krijgt een bevestiging van Scarlet als je aanvraag is goedgekeurd.
Je krijgt een weigering van het BIPT als je aanvraag niet is goedgekeurd.
Wil je meer weten over het sociaal tarief? Bel Scarlet op 02 275 27 27.

Scarlet Klantendienst ondersteuning per medium

Medium Onderwerp Via Tarief Maandag - vrijdag Zaterdag Zon en feestdagen
Telefoon Administratieve vragen of melden van een storing 02 275 27 27 Zonaal 9u tot 21u 9u tot 21u Gesloten
Telefoon Commerciële vragen: nieuwe producten of wanneer je een nieuwe of andere formule wilt toevoegen aan je huidige abonnement 0800 84 000 Gratis 9u tot 20u 9u tot 18u Gesloten
Telefoon Opzeggen 02 275 27 27 Zonaal 9u tot 21u 9u tot 21u Gesloten
Formulier Alle onderwerpen contactformulier Gratis Je ontvangt zo snel mogelijk een antwoord Je ontvangt zo snel mogelijk een antwoord Je ontvangt zo snel mogelijk een antwoord
Brief Alle onderwerpen Scarlet NV Postbus 10008, 3570 Alken Postzegel Je ontvangt zo snel mogelijk een antwoord Je ontvangt zo snel mogelijk een antwoord Je ontvangt zo snel mogelijk een antwoord
Website Alle onderwerpen klantenzone Gratis 24/7 24/7 24/7

Nooddiensten

Voor nooddiensten die ter plaatse komen

Oproepen door middel van vaste en mobiele telefoon, ook voor 'stille' oproepen
Dienst Via Tarief FAX Data
Medische spoeddiensten 100 of 112 Gratis Ook via fax Niet via sms, e-mail of internet
Brandweerdiensten 100 of 112 Gratis Ook via fax Niet via sms, e-mail of internet
Politiediensten 100 of 112 Gratis Ook via fax Niet via sms, e-mail of internet
Civiele bescherming 100 of 112 Gratis Ook via fax Niet via sms, e-mail of internet
Voor nooddiensten die van op afstand hulp bieden via vaste en mobiele telefoon, ook voor 'stille' oproepen
Dienst Via Tarief FAX data
Antigifcentrum 070 245 245 Betalend NVT Niet via fax, e-mail of internet
Zelfmoordpreventie 02 649 95 55 Betalend NVT Niet via fax, e-mail of internet
Tele-Onthaal 106 Gratis NVT Niet via fax, e-mail of internet
Kindertelefoon 102 Gratis NVT Niet via fax, e-mail of internet
Child Focus 116 000 Gratis NVT Niet via fax, e-mail of internet