Sociaal tarief

Sociaal tarief

Zie ook de website van het BIPTNieuw venster .

Wie?

Mensen van 65 jaar en ouder

De begunstigde mag:

 • alleen wonen
 • samenwonen met 1 of meer personen van meer dan 60 jaar
 • samenwonen met 1 of meer kinderen
 • samenwonen met 1 of meer van zijn kinderen of kleinkinderen met een beperking (minstens 66%) zonder leeftijdsbeperking
 • samenwonen met 1 of meer van zijn kleinkinderen die hun vader en moeder verloren hebben of hem zijn toevertrouwd door een gerechtelijke uitspraak,
 • in een rusthuis wonen of in een andere vorm van gemeenschappelijk leven.

De begunstigde moet:

 • 65 jaar geworden zijn, een Scarlet-abonnement op zijn naam hebben en uitsluitend voor zijn gebruik.
 • maximum € 19.105,58 bruto per jaar verdienen voor 1 persoon, eventueel te vermeerderen met een bruto jaarbedrag van € 3.536,95 per inwonende. De inkomsten van de kinderen van meer dan 18 jaar worden eveneens in aanmerking genomen. Een schoolattest zal moeten worden voorgelegd als de betrokkenen nog studeren.

Voor leefloners

Voor personen die officieel als leefloner erkend zijn en dus een bestaansminimum krijgen

Voor personen met een handicap

De begunstigde mag:

 • alleen wonen
 • samenwonen met maximum 2 personen die geen familie zijn.
 • samenwonen met bloed- of aanverwanten van de 1ste graad (echtgenoot, echtgenote, vader, moeder, schoonouders, kinderen, schoonkinderen) of 2de graad (broers, zussen, halfbroers, halfzussen, grootouders, kleinkinderen)
 • in een rusthuis wonen of in een andere vorm van gemeenschappelijk leven.

De begunstigde moet:

 • een Scarlet-abonnement op zijn naam hebben en uitsluitend voor zijn gebruik
 • maximum € 19.105,58 bruto per jaar verdienen voor 1 persoon, eventueel te vermeerderen met een brutojaarbedrag van € 3.536,95 per inwonende. De inkomsten van de kinderen van meer dan 18 jaar worden eveneens in aanmerking genomen. Een schoolattest zal moeten worden voorgelegd als de betrokkenen nog studeren.

Voor sommige gehoorgestoorden en mensen die een laryngectomie hebben ondergaan.

De begunstigde moet:

 • een gehoorverlies hebben opgelopen van minstens 70 dB voor zijn beste oor volgens de classificatie van het Internationaal Bureau voor Audiofonologie (BIAP)
 • of een laryngectomie hebben ondergaan.

Ouders of grootouders kunnen van het sociaal tarief genieten als hun inwonend kind of kleinkind voldoet aan een van de bovengenoemde voorwaarden voor personen met deze beperking.

Voor personen officieel erkend als persoon die blind is geworden tijdens de oorlog.

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden?

Om van het sociaal tarief te kunnen genieten dien je aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Je kan een overzicht van de voorwaarden terugvinden op de website van het BIPTNieuw venster .

De kortingen zijn afhankelijk van de voorwaarden waaraan je voldoet. Een overzicht van de kortingen is eveneens beschikbaar op website van het BIPTNieuw venster .
Belangrijk!
Je moet ons op de hoogte brengen van elke wijziging in de toekenningsvoorwaarden als ze daardoor niet meer van toepassing zijn. De optie sociaal tarief moet schriftelijk opgezegd worden.

Hoe kun je het sociaal tarief aanvragen?

Voor leefloners

Via het OCMW

Voor de andere

Contacteer - Proximus : zie Contact info hieronder

Hoe verloopt de procedure?

Wij registreren je aanvraag en sturen die door ter goedkeuring naar het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie).
Het sociaal tarief start in de maand die volgt op de activering van de optie.
Je krijgt een bevestiging van Proximus als je aanvraag is goedgekeurd.
Je krijgt een weigering van het BIPT als je aanvraag niet is goedgekeurd.
Wil je meer weten over het sociaal tarief? Bel Proximus op 02 275 27 27.

Proximus Klantendienst ondersteuning per medium

Medium Onderwerp Via Tarief Maandag - vrijdag Zaterdag Zon en feestdagen
Telefoon Administratieve vragen of melden van een storing 02 275 27 27 Zonaal 9u tot 21u 9u tot 21u Gesloten
Telefoon Commerciële vragen: nieuwe producten of wanneer je een nieuwe of andere formule wilt toevoegen aan je huidige abonnement 0800 84 000 Gratis 9u tot 20u 9u tot 18u Gesloten
Telefoon Opzeggen 02 275 27 27 Zonaal 9u tot 21u 9u tot 21u Gesloten
Mail Alle onderwerpen contactformulier Gratis Je ontvangt zo snel mogelijk een antwoord Je ontvangt zo snel mogelijk een antwoord Je ontvangt zo snel mogelijk een antwoord
Brief Alle onderwerpen Proximus NV van publiek recht Postzegel Je ontvangt zo snel mogelijk een antwoord Je ontvangt zo snel mogelijk een antwoord Je ontvangt zo snel mogelijk een antwoord
Website Alle onderwerpen klantenzone Gratis 24/7 24/7 24/7

Nooddiensten

Voor nooddiensten die ter plaatse komen

Oproepen door middel van vaste en mobiele telefoon, ook voor 'stille' oproepen

Dienst Via Tarief FAX Data
Medische spoeddiensten 100 of 112 Gratis Ook via fax Niet via sms, e-mail of internet
Brandweerdiensten 100 of 112 Gratis Ook via fax Niet via sms, e-mail of internet
Politiediensten 100 of 112 Gratis Ook via fax Niet via sms, e-mail of internet
Civiele bescherming 100 of 112 Gratis Ook via fax Niet via sms, e-mail of internet

Voor nooddiensten die van op afstand hulp bieden via vaste en mobiele telefoon, ook voor 'stille' oproepen

Dienst Via Tarief FAX data
Antigifcentrum 070 245 245 Betalend NVT Niet via fax, e-mail of internet
Zelfmoordpreventie 02 649 95 55 Betalend NVT Niet via fax, e-mail of internet
Tele-Onthaal 106 Gratis NVT Niet via fax, e-mail of internet
Kindertelefoon 102 Gratis NVT Niet via fax, e-mail of internet
Child Focus 116 000 Gratis NVT Niet via fax, e-mail of internet