FAQ

Waarmee kunnen we je helpen?

Hoe bestel ik de Comfort optie voor 1000GB extra downloadvolume?

Alle Scarlet klanten (met uitzondering van scarlet internet Poco klanten) beschikken over een maandelijks volume van 500GB.

Scarlet behoudt zich het recht voor om de downloadsnelheid te beperken zodra het downloadvolume 500GB per maand overschrijdt.

Wanneer je het downloadvolume van 500GB overschreden hebt, dan kan je de Comfort optie voor 5 euro per maand bestellen:

Surf naar mijn.scarlet en meld je aan met je gebruikersnaam en wachtwoord. Als je deze informatie niet meer bij de hand hebt, kan je deze op ons platform opvragen.

  • Klik op het tabblad Mijn abonnement.
  • Klik op Open en aanpassen naast Scarlet Internet.
  • Klik op Activeren naast Scarlet Comfort.

De optie is nu geactiveerd. Je kan deze optie meermaals bestellen.