Deze FAQ-pagina is voor klanten die zich vóór 12/07/2023 bij Scarlet hebben geabonneerd. Als je klant bent geworden op of na 12/07/2023, raadpleeg dan deze FAQ.

De bekabeling van mijn Devolo (PLC) controleren voor b-box 3

  • Controleer of de Devolo (PLC adapter) bij de modem aangesloten is op het stopcontact. Sluit de Devolo altijd rechtstreeks op het stopcontact aan en niet op een stekkerdoos. De stekkerdoos kan je aansluiten op de Devolo. Vermijd het gebruik van naburige stopcontacten daar deze storingen kunnen veroorzaken.
  • Controleer de aansluiting van de ethernetkabel tussen de Devolo en 1 van de gele LAN poorten. Je andere Devolo moet aan je PC met een Ethernetkabel aangesloten worden.

Opgelet! Indien je een grijze Sagem modem hebt, dan bevindt één van de twee LAN poorten zich aan de zijkant van de modem. De tweede vind je aan de achterkant.

  • Controleer de aansluiting van de internetkabel tussen het telefooncontact en de blauwe DSL poort van de modem.


Afbeelding a: Indien je telefooncontact uitgerust is met een splitter, sluit je de meegeleverde zwarte kabel met het blauwe uiteinde (of de blauwe kabel) aan op de onderzijde van de splitter.
Afbeelding b: Indien er geen splitter meegeleverd werd, open je het klepje met het telefoon-icoontje en sluit je de meegeleverde zwarte kabel met het blauwe uiteinde (of de blauwe kabel) hierop aan.

  • Controleer de stroomkabel tussen de modem en het stopcontact.
  • Heb je eveneens telefonie? Controleer of je telefoontoestel aangesloten is op de groene Phone1 uitgang aan de achterkant van de modem.