Deze FAQ-pagina is voor klanten die zich vóór 12/07/2023 bij Scarlet hebben geabonneerd. Als je klant bent geworden op of na 12/07/2023, raadpleeg dan deze FAQ.

Ik heb een herinneringsbrief ontvangen. Wat doen?

Indien je via overschrijving betaalt:

  • Betaal de openstaande facturen zo snel mogelijk.
  • Indien je niet over alle informatie beschikt om de betaling uit te voeren, surf dan naar MyScarlet. Je vindt er in het tabblad Facturen en betalingen alle informatie die je nodig hebt om de openstaande facturen te betalen.

Indien je via domiciliëring betaalt:

  • Dan is het mogelijk dat je domiciliëring nog niet actief is. Wanneer je factuur via domiciliëring betaald werd, dans staat dit ook zo vermeld op je factuur.
  • Dan is het mogelijk dat je rekening niet automatisch gedebiteerd kon worden. Wanneer de bank je domiciliëring weigert, ontvangen je hierover een communicatie met meer informatie. Je SEPA-mandaat voor je domiciliëring kan dan worden geschorst of geannuleerd.

Opgelet: Indien je deze herinnering negeert zal er op de volgende herinnering een administratieve kost van € 10 worden aangerekend.