Deze FAQ-pagina is voor klanten die zich vóór 12/07/2023 bij Scarlet hebben geabonneerd. Als je klant bent geworden op of na 12/07/2023, raadpleeg dan deze FAQ.

Hoe kan ik de zendervolgorde wijzigen?

Je kan de volgorde van je zenders als volgt wijzigen:

  • Druk op de Menu-knop en selecteer mijn account > instellingen > zenders hernummeren.
  • Je krijgt nu een lijst van TV-zenders te zien.
  • Om de zendervolgorde te wijzigen, pas je het ruilprincipe toe. Concreet betekent dit dat je twee zenders van plaats verwisselt.
    • Selecteer de zender die je wil verplaatsen en druk op OK.
    • Selecteer de zender die je in de plaats wil zetten en druk op OK.
    • Kies bevestigen wanneer je de gewenste zenders van plaats hebt gewijzigd. De wijzigingen zijn onmiddellijk actief.

Om de zenders terug in de standaardvolgorde in te stellen, druk je op de Menu-knop en selecteer je vervolgens mijn account > instellingen > zenders hernummeren > standaard.