FAQ

Waarmee kunnen we je helpen?

Hoe kan ik de taal wijzigen van de TV menu’s?

Wens je de TV menu’s in het Nederlands of het Frans weer te geven? Het is helaas niet mogelijk van de menu’s in het Engels of het Duits weer te geven.

  •  Druk op de Menu toets en selecteer (afhankelijk van de huidige taal):
    • Mon compte > paramètres > réglage du système > langue du menu
    • Mijn account > instellingen > systeeminstellingen > taal
  • Selecteer de gewenste taal (Nederlands of Frans) en druk op OK.
  • Druk op de pijl naar rechts en selecteer valider of bevestigen (afhankelijk van de taal).

De wijzigingen zijn onmiddellijk actief.