Deze FAQ-pagina is voor klanten die zich vóór 12/07/2023 bij Scarlet hebben geabonneerd. Als je klant bent geworden op of na 12/07/2023, raadpleeg dan deze FAQ.

Hoe installeer ik een decoder met behulp van de Wi-Fi booster?

Opgelet: Om gebruik te maken van een Wi-Fi Booster moet je beschikken over een b-box3 of o-box 3 waarvan de wifi-verbinding actief is.

Synchronisatie

  • Zorg er eerst en vooral voor dat de knop aan de achterkant van de Wi-Fi Booster op AUTO staat.

  • Sluit je Wi-Fi Booster aan op een stopcontact in dezelfde ruimte dan waar je modem staat en druk op de Power-knop om het toestel aan te zetten. De WPS-knop zal gedurende 1 minuut knipperen. Wacht tot de knop stopt met knipperen voordat je aan de volgende stap begint.

  • Houd nu de WPS-knop van de modem ingedrukt gedurende 2 seconden. Houd vervolgens de WPS-knop van je Wi-Fi Booster ingedrukt gedurende 2 seconden. Beide leds zullen knipperen en daarna uitgaan. Als de led Link Quality aan is, is de synchronisatie gelukt.

Installatie

  • Nu dat je Wi-Fi Booster gesynchroniseerd is met je modem kan je de Wi-Fi Booster uit het stopcontact halen.
  • Plaats het toestel in de ruimte waar je je decoder wenst te installeren en zorg ervoor dat de knop Power ingedrukt is.
  • Sluit de netwerkkabel aan op de ethernetpoort aan de achterkant van de Wi-Fi Booster. De andere kant van de kabel sluit je aan op de decoder.

Indien je alle stappen correct hebt gevolgd zullen de leds Power en Link Quality groen zijn.