Voorwaarden met betrekking tot de Scarlet Trio Dienst