Privacybeleid

Afdrukken

Scarlet begrijpt dat uw privacy erg belangrijk is voor u, en wij doen dan ook het nodige om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te respecteren.

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door de Scarlet en Proximus en zullen zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan derde partijen.

Tegelijkertijd wil Scarlet ervoor zorgen dat u steeds op de hoogte bent van speciale aanbiedingen en promoties die u kunnen interesseren. Indien u echter geen commerciële boodschappen van ons wenst te ontvangen, kunt u dit op elk moment gemakkelijk laten weten via volgende communicatiekanalen, zonder te vergeten uw klanten nummer ter vermelden : via e-mail naar opt-out@scarlet.be of brief naar Scarlet, dienst Cust. Care/opt-out, PB 10008, B 3750 Alken. Indien u geen commerciële boodschappen van Proximus wenst te ontvangen, kunt u dit op elk moment gemakkelijk laten weten via e-mail naar optout-proximus@scarlet.be of brief naar Scarlet, dienst Cust. Care/opt-out, PB 10008, B 3750 Alken. We zullen ervoor zorgen dat uw wensen gerespecteerd worden.

In de onderstaande rubrieken vindt u meer informatie over hoe Scarlet omgaat met uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten, zoals vaste en mobiele telefonie, internet, Digitale TV en andere audiovisuele diensten, en wanneer u een bezoek brengt aan onze websites Scarlet.be.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u onze diensten wenst te gebruiken kunnen we u een aantal persoonsgegevens vragen zoals uw naam, voornaam, adres, login, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, geboortedatum, taal en een kopie van uw identiteitskaart. We kunnen ook nog andere gegevens vragen die we nodig hebben om u de dienst te kunnen leveren zoals specifieke voorkeuren en vereisten die met de betrokken dienst te maken hebben.

Persoonsgegevens kunnen verzameld worden via diverse kanalen: bijvoorbeeld mondeling in de Scarlet-verkooppunten, telefonisch via de klantendienst, schriftelijk via bestelformulieren, via elektronische formulieren op de website, via de my scarlet app of via SMS. We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u een bestelling doet, wanneer u deelneemt aan een test, een enquête of een wedstrijd, bij een telefonisch contact met de klantendienst, wanneer u zich identificeert als gebruiker van een Scarlet prepaid kaart, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief of wanneer u ons informatie vraagt. Uw factuur- en betalingsgegevens worden eveneens bewaard.

We verzamelen ook gegevens over het gebruik dat u maakt van onze diensten en websites, over de types en merken van toestellen die u daarvoor gebruikt en over het communicatieverkeer dat via ons netwerk verloopt. Het communicatieverkeer kan o.a. de opgeroepen telefoon- en gsm-nummers omvatten, de datum, het tijdstip, de duur en de locatie van een communicatie of van een internetverbinding. We kunnen eveneens gebruik maken van socio-demografische gegevens en consumenteninformatie die we aankopen bij gespecialiseerde bedrijven zoals Bisnode Belgium.

De persoonsgegevens die we via deze diverse kanalen verzamelen worden opgenomen in de bestanden van Scarlet NV (Carlistraat, 2 te 1140 Evere). Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren, om de verbinding met elektronische communicatienetwerken van andere operatoren te kunnen realiseren, om te factureren, voor de klantenadministratie, om toe te zien op een correct gebruik van de roaming-diensten in het buitenland, voor het opmaken en de distributie van telefoongidsen en het aanbieden van inlichtingendiensten, , voor geschillenbeheer, voor het opsporen van fraude en inbreuken jegens Scarlet, haar werknemers, klanten of leveranciers, om de kwaliteit van de diensten te verbeteren, voor interne rapporteringsdoeleinden, voor de planning en de organisatie van de telecommunicatie-infrastructuur, voor marktonderzoek en om u uit te nodigen voor het testen van producten en diensten, voor klantprofilering om de informatie over onze producten, diensten en aanbiedingen relevanter te maken voor u. Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om uw profiel te maken en onze aanbiedingen beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.Om onbetaalde facturen te vermijden doen we een kredietwaardigheidstoets op basis van uw betalingsgedrag ten aanzien van Proximus en op basis van informatie die we opvragen bij externe databanken.

Persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal tien jaar nadat een persoon geen klant meer is bij Scarlet. Voor bepaalde categorieën van gegevens gelden kortere bewaartermijnen, zoals voor de gegevens over uw communicatieverkeer die niet langer dan twaalf maanden bijgehouden worden.

Scarlet kan uw gsm-nummer en uw locatiegegevens van het mobiele netwerk gebruiken om u op vraag van de bevoegde overheid berichten te sturen om u te waarschuwen in geval van dreigend gevaar of grote ramp.

Scarlet kan via diverse kanalen, zoals bijvoorbeeld wedstrijden, promotie-acties op festivals en aankoop van gegevens bij gespecialiseerde bedrijven gegevens verzamelen over personen die nog geen klant zijn van Scarlet met de bedoeling deze personen een zo relevant mogelijk aanbod te doen van Scarlet-diensten.

Alle verwerkingen met klantgegevens werden, conform de wet, aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het identificatienummer van Scarlet voor deze aangiftes is HM 003006366. Er werd aangifte gedaan voor meerdere doeleinden zoals klantenadministratie, direct marketing, marktonderzoek, klantprofilering, geschillenbeheer, fraudebestrijding, telefoongidsen, camerabewaking en rapporteringsdiensten.

Het telecommunicatiegeheim

De inhoud van het communicatieverkeer dat via ons netwerk verloopt zoals vaste en mobiele telefoongesprekken, e-mails, sms-berichten en de inhoud van uw surfgedrag op het internet, wordt beschermd door de wetten betreffende het telecommunicatiegeheim. Dit houdt in dat Scarlet en haar medewerkers geen kennis mogen nemen van dergelijke inhoud. Scarlet heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen en strenge instructies gegeven aan haar medewerkers om het telecommunicatiegeheim te respecteren.

De telefoongesprekken die u voert met onze klantendienst kunnen opgenomen worden om te dienen als bewijs in geval van betwisting van een commerciële transactie. Deze telefoongesprekken kunnen eveneens opgenomen of beluisterd worden door een kwaliteitsmonitor voor kwaliteitscontrole.

​Beveiliging van persoonsgegevens

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de databanken waarin uw gegevens opgenomen zijn te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, tegen ongeoorloofd gebruik, tegen verlies of diefstal van uw gegevens. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om steeds een hoog niveau van bescherming te blijven bieden.

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derde partijen

Sommige van onze databanken kunnen we toegankelijk maken voor derden die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het uitvoeren van onze taken en onze marketingactiviteiten, bijvoorbeeld onze partners of call centers die Scarlet-diensten in onze naam en voor onze rekening verkopen. Hun toegang is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. In sommige gevallen doet Scarlet een beroep op onderaannemers die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Proximus werkt alleen met onderaannemers uit landen waarvan de Europese Commissie zegt dat deze een passend beschermingsniveau waarborgen of met onderaannemers die gebonden zijn door standaardbepalingen die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie.

Uw persoonsgegevens en de gegevens over welke Scarlet-producten en -diensten u gebruikt, kunnen gedeeld worden met Proximus, de moedermaatschappij van Scarlet om u op de hoogte te brengen van de producten en diensten van Proximus. In geval van wanbetaling kunnen we onze moedermaatschappij Proximus inlichten over uw betalingsgewoonten om de belangen van de Proximus Groep te beschermen.

Wanneer u met uw Scarlet gsm-abonnement surft en daarbij online diensten van derden, zoals bijvoorbeeld mobiele applicaties, aankoopt en betaalt via de M-Pay dienst van Scarlet (dwz dat Scarlet via haar factuur het bedrag int dat u moet betalen aan de derde voor zijn diensten en dat Scarlet dat bedrag doorstort naar de derde), kan Scarlet uw gsm-nummer of een ander identificatienummer dat wordt aangemaakt wanneer u de M-Pay dienst gebruikt, doorgeven aan deze derde om de betaling mogelijk te maken.

Indien u er mee ingestemd hebt om uw telefoon en/of gsm-nummer te vermelden in de telefoongids en/of in het bestand van de inlichtingendienst, geven we deze gegevens door aan Directory Information Services, een afdeling van Proximus die zorgt voor de telefoongidsen en de inlichtingendienst 1207. Wijzigingen in uw vermelding kunt u vragen via het gratis nummer 0800/98 022 of via een e-mail naar gids@1207.be.

Indien u een klacht indient via de ombudsdienst voor telecommunicatie, kan het voor de behandeling van deze klacht noodzakelijk zijn dat we uw gegevens meedelen aan de ombudsdienst.

Voor het overige geven we de verzamelde gegevens niet door aan derden, tenzij we u dat uitdrukkelijk meedelen voor een specifieke actie of tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens mee te delen, bijvoorbeeld op verzoek van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

Gebruik van anonieme gegevens voor rapporteringsdiensten

In de maatschappij is er meer en meer interesse om locatiegegevens te gebruiken voor rapporteringen zoals over het aantal personen dat op een bepaald moment op een bepaalde plaats aanwezig is. Om dergelijke rapporteringen te maken, kunnen de locatiegegevens die gegenereerd worden door het mobiel telecommunicatienetwerk en het telecommunicatieverkeer op dat netwerk gebruikt worden door Proximus, eventueel in combinatie met andere klantgegevens waarover Scarlet beschikt. Uiteraard nemen Scarlet en Proximus hierbij de maatregelen die noodzakelijk zijn om uw privacy te respecteren. Er worden enkel anoniem gemaakte gegevens gebruikt om de rapporteringen te maken. Bovendien worden de anonieme data zodanig gegroepeerd dat de ontvangers van deze rapporten op geen enkele manier informatie kunnen herleiden tot individuele klanten. Wanneer bepaalde rapporteringen toch betrekking zouden hebben op kleinere groepen, worden er extra-maatregelen genomen om heridentificatie te verhinderen.

Ook andere klantgegevens kunnen geanonimiseerd en samengevoegd worden tot ruimere groepen en op die manier gebruikt worden voor interne en externe rapportering. Zo kan uw kijkgedrag bijvoorbeeld verwerkt worden in anonieme rapporten over de populariteit van TV-zenders en programma’s.

Scarlet zorgt er in elk geval voor dat rapporten op basis van haar data niet toelaten om een persoon te identificeren.

Privacybeleid m.b.t. tot onze website

U kunt onze website Scarlet.be bezoeken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Het kan evenwel zijn dat de toegang tot bepaalde onderdelen of functies van onze website voorbehouden wordt aan bezoekers met een MijnScarlet account mits het invoeren van de login en het correcte wachtwoord.

 • Verbindingsgegevens
  We registreren gegevens over de verbinding die u maakt met onze website en over de software en de apparatuur die u daartoe gebruikt. Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser en het type en het merk van de apparatuur die u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om statistieken op te maken en om aan de hand van analyses van uw surfgedrag op onze websites de kwaliteit van onze websites en van onze dienstverlening te verbeteren. Deze informatie kan ook gebruikt worden om ons aanbod op de website aan te passen aan uw mogelijke behoeften.
  Als u de Scarlet website bezoekt, kunnen we uw surfgedrag en andere gegevens die we verzameld hebben, gebruiken om u een meer gepersonaliseerd aanbod van diensten en producten te bieden dat beter inspeelt op uw specifieke behoeften.
 • Het cookiebeleid van Scarlet
  Het cookiebeleid van Scarlet kan u raadplegen via de hyperlink ‘Cookie policy’.
  Wanneer u inlogt op Mijn Scarlet wordt een cookie in uw browser geplaatst die ons toelaat u als bezoeker van onze website te herkennen en de inhoud van de onthaalpagina op onze website www.scarlet.be aan te passen aan uw persoonlijke situatie, ook als u bij een volgend bezoek niet ingelogd bent op Mijn Scarlet. Als we u als bezoeker herkennen, kunnen we u op onze website gepersonaliseerde mededelingen doen die informatief kunnen zijn. We kunnen u ook op gepersonaliseerde wijze informeren over de Scarlet-producten, -diensten en -promoties waarvan we denken dat ze voor u interessant kunnen zijn.
 • Hyperlinks
  Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites die niet door Scarlet beheerd worden. Dergelijke hyperlinks worden u louter ter informatie aangeboden. We raden u aan bij het raadplegen van dergelijke websites hun privacybeleid nauwkeurig te lezen.
 • Opvolging van commerciële emails van Scarlet
  Scarlet kan u e-mails sturen om u op de hoogte te houden van haar bestaande en nieuwe producten, diensten en promoties, tenzij u zich daartegen verzet hebt. Scarlet gebruikt tools om de impact van deze e-mails te meten en op te volgen: werd de e-mail geopend of niet, werd er op een hyperlink geklikt of niet, enz. Deze tools worden gebruikt om de e-mail campagnes van Scarlet efficiënter te maken en om het aanbod van Scarlet beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.
 • Evaluatie van producten en diensten
  Op onze website kan technologie van partners gebruikt worden om u toe te laten onze producten en diensten te evalueren ten behoeve van het publiek. De persoonsgegevens die daarbij verzameld worden, worden gebruikt voor het beheer van deze evaluatiedienst. De inhoud van de commentaar die u meedeelt, kan op andere websites dan deze van Scarlet getoond worden, zonder daar uw persoonsgegevens, zoals uw emailadres, bij te vermelden. Bij het geven van uw commentaar, is het verplicht een pseudoniem te gebruiken. Bovendien mag u geen persoonsgegevens opnemen in het commentaarveld.
 • Analyse van het gebruik van de website van Scarlet
  We kunnen op onze website gebruik maken van diensten van derden (zogenaamde “third party analytics” diensten) om het gebruik dat bezoekers maken van onze websites te volgen, te analyseren en daarover te rapporteren. De derde die dergelijke diensten levert aan Scarlet kan hiertoe anonieme gegevens verzamelen over het gebruik dat u maakt van onze website, met inbegrip van uw gedrag op onze website. Dergelijke data laten ons toe op te sporen waar er fouten in onze website kunnen zitten en hoe we uw gebruikservaring op onze website kunnen verbeteren.

Privacybeleid m.b.t. de my scarlet-app

Scarlet begrijpt het belang dat u hecht aan privacy en informeert u hier over de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot de my scarlet-app. Scarlet gebruikt uitsluitend de onderstaande gegevenscategorieën.

 • Uw gsm-nummer: om u als gebruiker van de app te kunnen identificeren en te verhinderen dat andere personen toegang krijgen tot uw gegevens in de my scarlet-app.
 • Uw telefoon: uitsluitend om u toe te laten om via de app naar onze klantendienst te bellen.
 • Uw e-mailadres : om u toegang te verlenen tot onze klantendienst via de applicatie.
 • De identificatie van je gsm-toestel: om “pushberichten” te versturen met betrekking tot de my scarlet-app.
 • Uw wifiverbinding: uitsluitend om u te garanderen dat uw wifiverbinding niet geactiveerd is. Het is dan ook niet mogelijk uw toestel te identificeren via een wifiverbinding.
 • Uw dataverbinding: is noodzakelijk voor de werking van de my scarlet-app.
 • Gegevens in verband met het gebruik van de my scarlet-app worden door Scarlet gebruikt om de app te verbeteren en beter aan te passen aan de behoeften van de gebruikers. Ze worden ook gebruikt om de gebruikers te informeren over wijzigingen of nieuwe functies van de my scarlet-app.

De gegevens die verwerkt en verzameld worden wanneer u de my scarlet-app gebruikt, worden bewaard door Scarlet NV (Carlistraat 2, 1140 Evere). De gegevens worden niet gedeeld met derde partijen voor commerciële doeleinden.

U hebt recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens.

Privacybeleid m.b.t. tot Proximus TV voor Scarlet

De gegevens die u zelf verstrekt aan Scarlet via diverse kanalen en de gegevens die Scarlet verzamelt over uw gebruik van de Proximus TV voor Scarlet-diensten, via de Proximus TV-decoder, worden opgenomen in de databanken van Scarlet (Carlistraat 2 te 1140 Evere).

De Proximus TV-decoder is uitgerust met software die de met de decoder uitgevoerde handelingen registreert en opslaat.

Al deze gegevens kunnen verwerkt worden om:

 • de goede uitvoering van het contract mogelijk te maken;
 • de Proximus TV voor Scarlet-diensten correct te kunnen leveren;
 • het klantenbeheer toe te laten;
 • marktstudies uit te voeren en gebruikersprofielen op te stellen;
 • fraude op te sporen, zoals schendingen van intellectuele eigendomsrechten;
 • met gelijk welke middelen, onder meer per brief en/of via e-mail, informatie- of promotiecampagnes te voeren rond producten en diensten van Scarlet. Deze informatie kan worden gepersonaliseerd op basis van het gebruik dat u maakt van de producten en diensten van Scarlet.

De verzamelde gegevens mogen worden meegedeeld aan de partners die Scarlet bijstaan bij het leveren van de Proximus TV voor Scarlet-diensten of indien deze mededeling noodzakelijk is om een Proximus TV-dienst te leveren of indien u uw toestemming hebt gegeven voor een dergelijke mededeling.

Uw privacykeuze

Hieronder kunt u lezen hoe u uw voorkeuren in verband met uw privacy aan Scarlet kan meedelen. We doen ons best om onze systemen en databanken zo snel mogelijk aan te passen maar hou er rekening mee dat het toch even tijd vraagt om uw keuze in de praktijk toe te passen. Indien u geen informatie wenst te ontvangen over onze producten en activiteiten, stuur dan een e-mail, met vermelding van uw Scarlet klantnummer naar opt-out@scarlet.be of fax naar 02 275 49 60 of stuur een brief naar Scarlet, dienst Cust. Care/opt-out, PB 10008, B 3750 Alken. De klanten die geen commerciële informatie over de producten en -diensten van Proximus wensen te ontvangen, kunnen dit laten weten via e-mail aan optout-proximus@scarlet.be, met vermelding van hun Scarlet klantnummer.

De Bel-me-niet-meer lijst

Indien u via uw telefoon of gsm geen commerciële oproepen meer wenst te ontvangen van geen enkel bedrijf of geen enkele organisatie, kan u zich inschrijven op de Bel-me-niet-meer-lijst. U kunt dit doen via de website www.bel-me-niet-meer.be, per telefoon op het nummer 02 302 26 17 of u kunt een brief sturen naar DNCM VZW op het adres Z1 Research Park, 120 1731 Zellik.

De wet verplicht alle bedrijven of organisaties, die via telefoon of gsm commerciële aanbiedingen doen, deze lijst te respecteren. Zij moeten uw telefoonnummer en naam uit hun belbestanden halen en ze mogen u niet meer bellen voor hun producten of diensten of voor speciale promoties. Het is de verantwoordelijkheid van elke bedrijf en elke organisatie om de Bel-me-niet-meer lijst te respecteren. Scarlet heeft niet de bevoegdheid om dat te controleren of daar op toe te zien. Voor klachten in verband met ongewenste commerciële oproepen kan u terecht bij de FOD Economie, , Algemene Directie Economische Inspectie, dienst Meldpunt, Koning Albert II Laan, 16 te 1000 Brusselof op het gratis nummer 0800 120 33.

Scarlet-publiciteit via sociale media

Indien u een Facebook-account, een Instagram-, een Twitter-, een LinkedIn- of een Google-account hebt aangemaakt kan Scarlet u via die account publiciteit tonen voor haar producten, diensten en promoties die u kunnen interesseren. Indien u dergelijke publiciteit niet wenst, dient u uw instellingen voor advertenties aan te passen in uw desbetreffende account of via www.youronlinechoices.com.

Uw recht van inzage, verbetering en verwijdering

U beschikt over een recht van inzage, verbetering en verwijdering met betrekking tot uw gegevens. Stuur daarvoor een verzoek (met datum en handtekening) met een kopie van uw identiteitskaart per post naar Scarlet, Juridische dienst, Carlistraat 2 1140 Evere of per e-mail naar privacy@scarlet.be..

Gegevensbeschermingsautoriteit

U hebt het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Meer info zie www.privacycommission.be

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens van de Scarlet Data Protection Officer

Indien u vragen hebt over het privacybeleid van Scarlet, kan u contact opnemen met de Data Protection Officer, nl Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II laan, 27, 1030 Brussel of per Email naar privacy@scarlet.be.

(versie 03/2018)