Verklaring betreffende het verkeersbeheer

Overeenkomstig artikel 113 §5 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, deelt Scarlet de volgende informatie mee aan de eindgebruiker.

Traffic Meting en Traffic Shaping (internet vast en mobiel)

Scarlet gebruikt het netwerk van Proximus voor het aanbieden van haar diensten.

Het dagelijks beheer van het internet verkeer wordt door Proximus gedaan. Het netwerk wordt opgevolgd en beheerd, net zoals voor Proximus zelf.
Het monitoren en beheren heeft als doel te vermijden dat netwerkaansluitingen overbelast zouden geraken.
Met het oog op het verzekeren van de dienst kan het zijn dat preventief een aantal maatregelen genomen worden, zoals het omleiden van verkeer, het stoppen van aanvallen op het internet.
Daarnaast wordt met de toename van verkeer en klanten, het netwerk verder uitgebouwd.
Het is niet uit te sluiten dat de klant een vertraging kan waarnemen, ondanks de preventieve maatregelen die genomen werden.

Bijvoorbeeld, een video downloaden kan dan wat langer duren. Het is belangrijk te onderstrepen dat er een keten van elementen nodig is om bijvoorbeeld een video op een smartphone te downloaden.

Elk element kan zorgen voor vertraging of een zogenaamde flessenhals vormen. De zogenaamde zwakste schakel in de ketting.

In bijgaand voorbeeld zetten we het principe even uiteen.

Als je een video naar je smartphone wilt downloaden van een server in Amerika, dan zijn een aantal elementen bepalend voor de snelheid waarmee je de video binnenkrijgt:

 • De grootte van het video bestand: hoe groter, hoe langer het duurt.
 • De snelheid van de server die het bestand opstuurt en de belasting ervan (hoeveel aanvragen zijn er simultaan)
 • De bandbreedte van de server naar het internet (hoe meer bandbreedte, hoe sneller) en het verkeer door die bandbreedte op dat moment.
 • De bandbreedte van Proximus naar de antenne waarop jouw smartphone geregistreerd is en de hoeveelheid verkeer op dat moment.
 • Het type toestel dat je hebt, en de snelheid ervan. Vb. als je een smartphone hebt die werkt met 4G, dan is dat sneller dan wanneer je enkel 3G of zelfs 2G hebt.
  Het aantal programmaatjes (Apps) die je hebt lopen kan ook een invloed hebben op de snelheid van je smartphone. Of gewoon de batterij spaarstand kan vertragend werken.
 • Meestal is de zwakste schakel de snelheid van het eindtoestel en de verbinding ernaartoe. Daarom surf je met een vaste lijn doorgaans sneller als je computer met de modem verbonden is via een netwerkkabel. Als je via Wi-Fi surft, is dat meestal trager dan met een vaste verbinding. Gewoonlijk ben je niet de enige gebruiker op Wi-Fi en moet je de beschikbare bandbreedte delen met je huisgenoten.
 • Dit zijn maar enkele redenen waarom je een vertraging kan ondervinden. Het is een complex geheel dat niet in een eenvoudige tekening of schema te vatten valt, omdat elke situatie anders is. Denk eraan dat de zwakste schakel van dat moment in de ketting, de snelheid bepaalt.

Specifiek voor het mobiele netwerk geldt, dat antennes waarop de mobiele telefoons van de gebruikers zich aanmelden, de antenne is die het meest dichtbij is en / of het sterkste signaal geeft. De antenne heeft op zeker ogenblik een maximum aantal klanten dat tegelijk kan bellen en of surfen.

De antenne wordt gedeeld door de gebruikers, en de capaciteit van het netwerk naar de antenne is erop afgestemd om een bepaald maximum aantal klanten tegelijk te laten surfen of bellen onder goede omstandigheden.

In het geval zich erg veel gebruikers aanmelden, en bijvoorbeeld willen surfen, dan zal de antenne verzadigd kunnen zijn op dat moment. Er kunnen dan niet nog meer gebruikers beginnen surfen tot de anderen wat bandbreedte vrijgeven. Start iemand een (spraak)gesprek op, dan zal dit gesprek voorrang krijgen. Op zich vormt dat geen probleem voor de surfers, aangezien spraaktelefonie weinig bandbreedte inneemt op het netwerk. Anderzijds is het ook weer belangrijk dat een gesprek met goede kwaliteit gevoerd kan worden. Voorbeeld, je belt de nooddiensten, dan moeten ze je wel kunnen begrijpen.

Elke antenne is voorzien van een data verbinding naar het internet met een aangepaste capaciteit. Deze capaciteit wordt in normale omstandigheden in gelijke mate verdeeld tussen de verschillende simultane gebruikers.

Onderscheid in verkeerstypes:

Voor de verschillende types verkeer wordt geen onderscheid gemaakt, dat wil zeggen dat we geen voorrang of vertraging introduceren voor bepaalde soorten verkeer.

Bijvoorbeeld: Netflix, WhatsApp, YouTube, Point to Point verkeer (P2P), gewoon surfverkeer, e-mail, enz. worden allemaal doorgelaten zonder filteringen of voorkeuren. Met andere woorden er is geen onderscheid.

Echter de maximale en globale snelheid voor bepaalde applicaties die grote download en upload snelheden vereisen op het mobiele internet van Proximus wordt beperkt tot 40 Mbps. Het gaat om applicaties die in principe worden gebruikt vanuit een vaste internetaansluiting en niet vanuit een mobiele internetaansluiting. Deze applicaties maken gebruik van protocollen die door het hoge dataverbruik tot verzadiging kunnen leiden in het mobiele datanetwerk.

Door de maximale capaciteit voor deze protocollen preventief te beperken, kan de kwaliteit en de ervaring van onze klant voor typische mobiel internet applicaties, alsook de normale werking van het mobiele datanetwerk verzekerd worden. Bij massaal gebruik van dit protocol kan de klant een vertraging ervaren op het internet maar dan enkel voor deze applicaties of protocollen.

De populaire protocollen die deze communicaties ondersteunen, worden door de leverancier van ons netwerk bepaald. Proximus refereert hierbij naar de communicatie van de leverancier Cisco die deze functie in het netwerk voorziet.

Deze specifieke behandeling is niet van toepassing voor het merendeel van de klanten die van Scarlet een gedeeld IP adres toegewezen kregen.

Internetpoorten:

Uit veiligheidsoverwegingen blokkeert Scarlet automatisch een aantal internetpoorten.

Wat zijn poorten?

Een computer communiceert via het internet met verschillende andere computers en servers. De computer kan meerdere communicaties tegelijk doen, dit noemt men een sessie. Elke sessie wordt gedefinieerd met een bepaald poortnummer. Al deze sessies worden dan via dezelfde netwerkaansluiting gestuurd.

Op je computer draaien speciale programma's (server of daemon genaamd) en die luisteren op een bepaalde poort. Dit betekent wachten tot het programmaatje een aanvraag krijgt op die poort. Vervolgens kan het op deze aanvraag reageren, bijvoorbeeld door het verzenden van een antwoord aan het programma dat de aanvraag heeft gestuurd.
Het is een beetje zoals telefoneren, je krijgt een vraag, en dan kan je antwoorden, of omgekeerd.

Wil je meer weten over poorten en protocollen, dan raden we je aan om op het internet te zoeken met volgende zoektermen: TCP- en UDP-poorten

Dit is een overzicht van de geblokkeerde poorten voor onze klanten

Belangrijk: voor normaal gebruik heb je deze poorten niet nodig. Je zult dus geen hinder ondervinden van het feit dat een poort geblokkeerd is

De volgende poorten zijn geblokkeerd:

 • Poort 25 voor het TCP-protocol (gesloten voor inkomend en uitgaand verkeer)
  Om mail te verzenden werd deze poort door klanten gebruikt om een mailserver te installeren. Zelfs zonder bescherming.
  Eén van de beperkingen van het originele mailprotocol, is dat er geen betrouwbare mogelijkheid is om na te gaan of de zender echt is wie hij beweert te zijn. Deze beperking wordt uitgebuit bij het versturen van spam, waarbij een fictieve afzender bij een e-mail kan worden opgegeven.
  Door de voortdurende toename van spam afkomstig van ons netwerk, geraakten onze eigen servers overbelast. Omdat een aantal klanten onbeveiligde mailservers hebben, werden wij bovendien regelmatig op zwarte lijsten gezet, en dan kan niemand via ons netwerk mail versturen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
  Deze poort werd dus gesloten.
 • Poort 135 voor het UDP-protocol (gesloten voor inkomend verkeer)
  In Windows zat een zwakte op deze poort, waardoor hackers en/of virussen je computer kunnen overnemen.
  Deze poort werd bijvoorbeeld door het Blaster-virus gebruikt om Windows aan te vallen. Vervolgens kan door deze ongewenste bezoeker bijvoorbeeld mail vanuit je computer verzonden worden. Daarom werd deze poort gesloten.
 • Poorten 137, 138 en 139 voor het UDP-protocol (gesloten voor inkomend verkeer)
  Deze poorten werken rond het zogenaamde NetBIOS. Dit is de afkorting voor Network Basic Input Output System.
  NetBIOS wordt gebruikt om:
  • Computers in een netwerk een naam te geven
  • Connecties tussen computers te maken
  • Boodschappen rond te zenden

  Door deze poorten te sluiten, kan je de gegevens van je systeem beveiligen. Als je de optie "Delen van bestanden en printers" hebt geactiveerd in je netwerkconfiguratie, kunnen kwaadwillige personen daarvan profiteren om je computer binnen te dringen. Daarom werden die poorten dus gesloten.
 • Poort 445 voor het TCP-protocol (gesloten voor inkomend verkeer)
  Deze poort was een soort vervanging van de hierboven vermelde (137-138-139) en werd vervolgens massaal aangevallen.
  Deze poort werd door het Deloder.A-virus gebruikt om Windows aan te vallen. Daarom werd deze poort gesloten.
 • Poorten 1080, 1555, 2001, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 3128, 8080, 8081, 9000
  Deze poorten worden vaak gebruikt om een verbinding te maken met je systeem en spam te verzenden vanuit je computer. Al deze poorten werden gesloten.
 • Sommige poorten met een nummer hoger dan 1024
  Poorten waarvan het nummer hoger is dan 1024 zijn soms open, soms gesloten: dit hangt af van de virussen, misbruiken en dreigingen van het moment.

Bandbreedte

De bandbreedte van je lijn hangt af van het gekozen product, de afstand tot het netwerk, de installatie en bekabeling in je huis en van de bijkomende diensten die je besteld hebt.

Internetten met een vaste kabel naar je modem is gewoonlijk sneller dan via Wi-Fi.

Je kunt met Proximus TV voor Scarlet, tegelijkertijd TV kijken en internetten. Alle communicatie gaat over dezelfde toegangslijn.
Elke decoder vergt een deel van de bandbreedte, evenals HD kanalen. Er blijft voldoende bandbreedte over om te internetten.
Alleen bij het downloaden kun je verschil merken.
Je krijgt steeds de hoogst mogelijke snelheid voor je installatieadres binnen je productcategorie.
Als je bijkomende diensten zoals interactieve TV gebruikt, reserveren we een deel van de beschikbare bandbreedte om deze dienst optimaal te kunnen leveren.
Hetzelfde geldt voor telefoneren met de vaste lijn en bijkomende decoders en HD kanalen. De gereserveerde bandbreedte voor die diensten wordt enkel in gebruik genomen op het ogenblik dat je die diensten ook werkelijk gebruikt. Bijvoorbeeld: bij het opnemen van een TV programma op de harde schijf van de decoder, en het kijken naar een ander programma en intussen een telefoongesprek voeren. De bandbreedte die overblijft, is beschikbaar voor internet.

Wanneer er op een vaste internetverbinding (vb. scarlet Trio) 50 Mbps aanwezig is, ishiervan 10 Mbps voor TV gereserveerd dan is er nog 40 Mbps beschikbaar voor surfen. De verbinding blijft dan ook erg snel. Als de effectieve bandbreedte lager is, zal de maximale surfsnelheid ook lager zijn.Surfsnelheid is moeilijk meetbaar, omdat vele klanten via Wi-Fi surfen, wat bijna altijd trager is dan via een draad, al is het dikwijls veelal een kwestie van perceptie en gebruiksgemak.

Een handige tool om je up en downloadsnelheid te meten is bijvoorbeeld: www.speedtest.net

Samengevat: krijgt je lijn de maximale bandbreedte die op de aansluiting mogelijk is, en het is jouw gebruik dat bepaalt hoeveel bandbreedte je over hebt om te surfen.
Indien de beschikbare bandbreedte lager is dan de som van alles wat je in gebruik hebt (de gereserveerde bandbreedte van je product), zal je bijna altijd verschil merken bij het downloaden. Als je bijvoorbeeld: gelijktijdig TV kijkt op 1 TV, en een andere zender op de tweede TV en een opname maakt op de harde schijf van je decoder, dan heb je eigenlijk bandbreedte tekort voor wat je allemaal wilt doen.
Echter, als je naar de opname van je decoder kijkt (harde schijf), dan is geen vertraging. De beelden zitten immers lokaal en hoeven niet meer binnengehaald te worden en dus blijft je lijn vrij.

Als de bandbreedte van de verbinding hoger is dan de in gebruik zijnde gereserveerde bandbreedte van je product, (je hebt overschot) zal je geen of minder verschil merken bij het downloaden en gelijktijdig TV kijken.
Tip: Maak je een opname in het netwerk, (Je maakt dan een opname die opgeslagen wordt bij Proximus TV) dan moeten deze beelden op dat ogenblijk niet naar je harde schijf gestuurd worden. En dus heeft het opnemen van een uitzending in het netwerk geen invloed op de downloadsnelheid. Het bekijken van een opgenomen uitzending kan wel invloed hebben op de downloadsnelheid. Immers, nu moeten de beelden doorgestuurd worden naar je Decoder en TV, en nemen dus bandbreedte in.

Scarlet Trio wordt alleen geleverd als VDSL technologie op het installatieadres beschikbaar is.