Imprimer-

Specifieke voorwaarden voor Proximus TV

(versie 06/2015)

Deze specifieke voorwaarden wijken af van de algemene voorwaarden met betrekking tot de dienst Proximus TV van Proximus. Alle overige bepalingen van de algemene voorwaarden van Proximus TV waarvan deze specifieke voorwaarden niet afwijken, blijven van toepassing.

Artikel 1: Aanspreekpunt en dienst na verkoop

De Klant aanvaardt dat Scarlet zijn uniek aanspreekpunt is voor al zijn vragen en problemen betreffende de dienst Proximus TV, de levering, de betalingen, enz. De Klant dient zich voor al deze vragen te wenden tot de klantendienst van Scarlet via, chat http://mijn.scarlet.bet, E-mail vraag@scarlet.be, op het nummer 02 275 27 27

Artikel 2: Decoder

Scarlet biedt enkel de mogelijkheid om de Decoder te huren voor zover de voorraad strekt en overeenkomstig artikel 8.1 van de algemene voorwaarden van Proximus TV. Afhankelijk van het aanbod, kan de installatie van de Decoder gebeuren door de Klant zelf of door een door Scarlet aangeduide installateur. Wanneer de partijen overeenkomen dat de installatie door een installateur zal worden uitgevoerd, dan leggen zij in onderlinge overeenstemming een afspraak vast. Scarlet is niet aansprakelijk voor de schade die onvermijdelijk aan een goed wordt toegebracht wanneer zij werken uitvoert die nodig zijn voor het installeren of het wegnemen van de Decoder. De Klant is verplicht om de Decoder tijdig, via een door Scarlet aangeduid verkooppunt, naar Scarlet terug te sturen in zijn oorspronkelijke staat, afgezien van normale slijtage, en dat ten laatste binnen de maand volgend op het einde van het contract, ongeacht de oorzaak daarvan.

Artikel 3: Prijzen - Betalingsvoorwaarden - Wijzigingen

3.1 Betalingsberichten of facturen die onbetaald blijven op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden vermeerderd met de wettelijke interest op het verschuldigde bedrag, berekend op dagbasis, vanaf de vervaldag tot de volledige ontvangst van alle verschuldigde bedragen.

3.2 De vergoeding bepaald in artikel 5.3 van de algemene voorwaarden van Proximus TV is niet van toepassing.