Devolo (PLC-adapter) met 1 LED

Als de LED van je PLC-adapter rood is, raden we je aan de PLC-adapter te resetten:

  • Druk minstens 12 seconden op de knop (inkeping) aan de zijkant van de PLC-adapter, terwijl deze nog in het stopcontact zit. De LED dooft nu uit. Doe dit voor elke adapter.
  • Haal de PLC-adapters uit het stopcontact en verwijder de kabels onderaan.
  • Sluit beide PLC-adapters opnieuw aan op 2 stopcontacten, bij voorkeur in dezelfde ruimte.
  • Druk 1 seconde op de knop (inkeping) aan de zijkant van elke PLC-adapter.
  • Wacht tot de LED permanent wit is. De PLC-adapters zijn gereset.
  • Je kan de PLC-adapters verplaatsen naar het stopcontact van je keuze. Vergeet niet om de kabels opnieuw aan te sluiten.