Hoe ziet mijn factuur eruit?

Elk bedrijf stelt een factuur weer net iets anders op. Soms is het dan ook moeilijk het bos door de bomen te zien. Graag maken we je in dit artikel wegwijs in je Scarlet-aanrekening.

1 De Uiterste betaaldatum is de belangrijkste datum op je factuur. Betaal je voor deze datum, dan zal het geld ons altijd tijdig bereiken.

5 Gebruik steeds de op de factuur vermelde gestructureerde mededeling wanneer je betaalt. Deze mededeling gebruiken we immers om je betaling automatisch te verwerken. Zonder deze informatie kan de verwerkingstermijn van je factuur sterk oplopen en dreigt een herinneringskost voor een laattijdige betaling.

2 Het Scarlet Trio-product bestaat uit een vaste lijn met internetsignaal en een apart gedeelte digitale TV (geleverd door Proximus). We worden van de fiscus verplicht deze rubrieken apart op onze aanrekening vermelden. Deze opsplitsing zorgt er echter voor dat het niet altijd eenvoudig is de link te leggen tussen Scarlet Trio aan 39 euro en de aparte rubrieken “Diensten geleverd door Scarlet” en “Diensten geleverd door derden”. Tel je beiden echter op dan is de som je abonnementskost van 39 euro (verbruik niet inbegrepen).

Kort samengevat:

3 Diensten geleverd door Scarlet: dit is je abonnementskost plus je telefonieverbruik en opties.

4 Diensten geleverd door derden: deze rubriek bevat je digitale TV en aanverwante opties (bijvoorbeeld een boeket). Verder vind je hier ook nog alle Premium verbruik zoals oproepen naar 090x-nummers of sms’jes naar goede doelen. Ook deze moeten we apart op de factuur vermelden.

Heb je geen verbruik of opties? Dan is de som van beide rubrieken zoals in onderstaand voorbeeld identiek aan je abonnementsgeld van 39 euro.